M A R C H  8 TH
Comic for Mandíbula, 2017.
A kiss for my mother.
A kiss for my grandmother.
A kiss for my sister.
A kiss for my aunt.
A kiss for my cousin.
A kiss for my niece.
A kiss for my friends.
A kiss for my girlfriend.
A kiss for all the women that I know.
A kiss for those I do not know.
A kiss for those who are gone.
A kiss for those not yet born.

M O R E

E / D
2016
PERSONAL
M U N D A R É U
2017
ILLUSTRATION, BOOK
Á R V O R E D A V I D A
2017
ILLUSTRATION, EXHIBITION
M T V • L A U R A
2012
ANIMATION
Y O K O O N O • T O M I E O H T A K E
2017
ANIMATION
A V E S S A • P U B L I S H I N G F A I R
2015
GRAPHIC DESIGN
C H E F I N H O
2015
ILLUSTRATION, BOOK
P L A N T A
2017
PERSONAL SERIES
P U P U N H A I N K
2015
ILLUSTRATION, POSTER
O V E L H A
2015
ILLUSTRATION, WEB
UP